Podpis memoranda o vytvoření digitálního centra v městské knihovně

Podepsáno. Rada města Mostu souhlasí se vznikem a provozováním digitálního centra v Městské knihovně Most. Schváleno bylo memorandum o spolupráci města Mostu, Městské knihovny Most a Základní umělecké školy F. L. Gassmanna při vzniku a provozování digitálního centra. Digicentrum nabídne kurzy a výuku 3D tisku, digitální fotografie i virtuální reality. Novinka bude určená jak pro žáky základních a středních škol, tak pro kluby seniorů i běžné čtenáře. Veřejnosti bude přístupné během otevírací doby městské knihovny, vždy po předchozí domluvě a objednání u kontaktní osoby digitálního centra.